Mottagningen är stängd
13 jun - 28 jun
18 jul - 22 aug

Välkommen till KBT Simrishamn

Jag heter Johan Fahlström och är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Jag har flera års erfarenhet av arbete med ångestbesvär, depressioner, stress, krisreaktioner och långvarig smärtproblematik.
Min grundläggande profession är socionom och jag är utbildad vid Lunds Universitet.
Till mig kan du komma privat genom egen kontakt eller via remiss från läkare på vårdcentral.

Johan Fahlström

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform med starkt vetenskapligt stöd

HUR GÅR KBT TILL?

Vi fokuserar på de svårigheter och besvär som finns just nu och arbetar framåt
Situation
Tanke
Känsla
Beteende
Konsekvens

De första gångerna kartlägger vi hur problemet/problemen ser ut och kommer överens om lämpligt behandlingsupplägg.
Vi sätter upp mål för vad som är önskvärt med vår terapikontakt.

I en KBT-behandling fokuserar vi mycket på dina tankar och beteende och hur vi kan förstå och förändra dessa för att må bättre.
Vårt förhållningssätt till våra känslor och vår kropp är också en viktig bit.

Vi arbetar aktivt tillsammans under våra träffar och sedan är det eget arbete utifrån överenskommelse mellan gångerna vi ses.

ARBETSOMRÅDEN

KBT har visat sig vara effektivt inom många områden
Du kan läsa mer om KBT, arbetsområden och behandlingar på kbt.se

DEPRESSION

FOBIER

GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM

HBTQ

PANIKSYNDROM

POSTTRAUMATISK STRESS

RELATIONSPROBLEM

SEXUELL IDENTITET

SOCIAL FOBI

STRESSREAKTION

SÖMNBESVÄR

TVÅNGSSYNDROM

VÅRDVAL PSYKOTERAPI

Vårdval psykoterapi gäller för dig som är 16 år eller äldre.
Jag är ackrediterad av Region Skåne för lång psykoterapi.
Lång psykoterapi omfattar 10 - 25 samtal samt ett uppföljningssamtal efter 3 månader.
Du kan få remiss från läkare på vårdcentral, dina besök omfattas då av högkostnadsskyddet.
Då betalar du 200 kr per gång upp till 1 150 kr då du får frikort.

Självklart kan du också gå i behandling privat hos mig men står då själv för kostnaden

KONTAKT


Jag nås lättast via sms eller e-post, då jag oftast är upptagen i samtal, se kontaktinformation nedan.